Keo dán đa năng Viễn Phú

Băng Keo Trắng Gạch

Băng Keo Trắng Gạch

Băng Keo Trắng Gạch

IN

Đặc tính sản phẩm

Kích thước (1.8cm x 50y)