Keo dán đa năng Viễn Phú

Băng Keo Xanh Open

Băng Keo Xanh Open

Băng Keo Xanh Open

IN

Đặc tính sản phẩm

Kích thước (1.8cm x 50y)