Keo dán đa năng Viễn Phú

Dây Ruy Băng (Lớn)

Dây Ruy Băng (Lớn)

Dây Ruy Băng (Lớn)

IN

Đặc tính sản phẩm

Kích thước (40mm x 20m)

Sản phẩm cùng loại