Keo dán đa năng Viễn Phú

Dây Ruy Băng (Nhỏ)

Dây Ruy Băng (Nhỏ)

Dây Ruy Băng (Nhỏ)

IN

Đặc tính sản phẩm

Kích thước (15mm x 20m)

Sản phẩm cùng loại